این اسکریپت کار تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی را انجام می دهد. شما می توانید متن خود را که حاوی اعداد انگلیسی است در سمت چپ کپی نموده و با کلید بر روی دکمه تبدیل، متن را با اعداد فارسی در سمت راست مشاهده کنید.